Simon Emil Ammitzbøll (LA) forhandler med Dansk Folkeparti om fordeling af den særlige pulje til vanskeligt stillede kommuner. Her ses han ved tidligere forhandling med Susanne Eilersen, kommunalordfører i DF.

Fotograf: SOFIA BUSK/Polfoto (arkiv)

Forhandlinger om fordeling af 350 mio. til vanskeligt stillede kommuner i fuld gang

De økonomisk svageste kommuner vil få et betydeligt antal ekstra millioner, mens mellem 10 og 17 andre kommuner står til store tab, hvis regeringen og DF vedtager oplæg til forhandlinger, som ventes afsluttet inden sommerferien.

Regeringen og Dansk Folkeparti er i fuld gang med at forhandle om fordelingen af den særlige pulje på 350 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner.

Flere kilder tæt på forhandlingerne bekræfter overfor DK-Økonomi, at man har taget udgangspunkt i en analyse og model, som er kommet fra Lolland og Guldborgssund kommuner, og at økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) forventer at blive færdig inden sommerferien.

Færre kommune skal have støtte

Partierne er ifølge flere kilder enige om, at begrænse antallet af kommuner, som får penge fra den særlige pulje. Forslaget fra Lolland og Guldborgsund er, at kun ni kommuner skal have støtte, men ifølge DK-Økonomis oplysninger har det skabt bekymring, at 17 kommuner dermed mister deres særtilskud, særligt fordi partierne står foran et kommunevalg.

Når 17 kommuner taber tilskud på grund af en reduktion fra 24 støtteberettigede kommuner i år til ni i 2018, så er det fordi Kalundborg og Samsø kommuner står til at komme ind i støttesystemet, når man fokuserer mere på de parametre, som modellen fra Sydhavsøerne foreslår.

Bekræfter henvendelse fra ordfører

Flere borgmestre og kommunalpolitikere er ifølge DK-Økonomis oplysninger blevet kontaktet af finansministeren eller af de finanspolitiske ordfører. Viceborgmester Henrik Høegh (V) fra Lolland bekræfter, at han har talt med flere ordfører som led i forhandlingerne.

- Jeg håber, at det falder på plads inden sommerferien, siger Henrik Høegh, og begrunder håbet med, at de kommuner som både har udfordringer med stigende sociale udgifter, lavt beskatningsgrundlag og vigende folketal har brug for hjælp.

Dansk Folkepartis finansordfører, Rene Christensen, der i øvrigt også er borgmesterkandidat i Guldborgsund, vil overhovedet ikke kommentere sagen.

Men partiets kommunalordfører, Susanne Eilersen, har tidligere her på DK-Økonomi udtalt, at partiet kræver midlerne fokuseret på de kommuner, som har det sværest. 

Mellem 10 og 17 kommuner står til at tabe millionbeløb

Da Lolland Kommune præsenterede analysen og modellen for Folketinget Sociale- Indenrigs- og Børneudvalg den 14. maj, var der alene udregninger for effekterne, hvis tildelingen blev reduceret til ni kommuner. (Se oversigt her)

Ud fra den fremlagte model og tildelingen af midlerne for 2017 stod 17 kommuner til at miste tilskud. Hvis politikerne vælger at give mere end ni kommuner adgang til puljen, så falder antallet af kommuner, som mister penge formentligt. Taberne skal findes blandt følgende kommuner.

Aabenraa, Hjørring, Frederikshavn, Haderslev, Faaborg-Midtfyn, Skive, Thisted, Mariagerfjord, Assens, Jammerbugt, Norddjurs, Vesthimmerlands, Brønderslev, Faxe, Nordfyns, Struer, Ærø.

 Her er parametrene:

Forslaget som ifølge flere kilder ligger på forhandlingsbordet tager udgangspunkt i, at de 350 mio. skal fordeles til kommuner, som har udfordringer på alle fem af følgende kriterier:

-       Befolkningstilbagegang

-       Befolkningstæthed

-       Socioøkonomisk indeks

-       Andel af 25-49 årige uden erhvervsuddannelse

-       Udgift til offentlig forsørgelse pr. 17-64/66 årige

 Sådan regnes det ud

Ifølge forslaget fra Sydhavsøerne skal pengene først fordeles i fem lige store puljer, som med den nye pulje bliver på hver 70 mio. kr. Herefter fordeles hver pulje til kommunerne i forhold til deres absolutte tal på de enkelte områder. (Se mere i bilag fremlagt i Folketinget) 

Hvis regeringen og DF bruger modellen fra Lolland og Guldborgsund, så er der to kommuner, der vil få del i puljen næste år, selv om de slet ikke fik del i pengene i år. Det er Kalundborg og Samsø, som begge får et betydeligt beløb i forhold til deres indbyggertal.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.