Kerteminde har haft en befolkningstilbagegang på 19 personer siden 2012 - og det udløser nu støtte på cirka 25 mio. kroner.

Fotograf: (Lars Skaaning/POLFOTO/arkiv)

19 kommuner får cirka 276 mio. ekstra for faldende folketal - 12 taber 276 mio. i et hug

De komplekse udligningsregler medfører dramatisk omfordeling af tilskud for faldende folketal. Vordingborg mister cirka 67 mio. kr. i et hug. I Kerteminde sikrer et fald på 19 borgere kommunen ekstra 25 mio. kr.

Nitten udkantskommuner får cirka 276 mio. kr. ekstra i tilskud for faldende folketal, når Økonomi- og Indenrigsministeriet fredag morgen offentliggør tallene for fordelingen af 60 mia. kr. i tilskud til landets kommuner.

Til gengæld vil 12 andre kommuner miste et tilsvarende beløb. Det er primært lidt bedre stillede landkommuner. Værst stillet er Vordingborg Kommune, der mister omkring 67 mio. kr. i et hug næste år.

Årsagen er, at de gode økonomiske konjunkturer og stigende folketal i landet som helhed, reducerer antallet af kommuner, som er berettiget til at få del i særlig støtte til kommuner med faldende folketal.

To mia. kr. i støtte for faldende folketal

Tilskuds- og udligningssystemet har et særligt parameter, som udløser tilskud til en værdi på cirka to mia. kr. mellem de kommuner, som har et lavere folketal i dag end for fem år siden.

I 2016 faldt folketallet udregnet efter de særlige regler i den kommunale udligning med i alt 28.397 borgere i 31 kommuner. Ifølge foreløbige tal for tilskudspuljen i 2018 fra Kommunernes Landsforening, som DK-Økonomi er i besiddelse af, er det tal pr. første januar 2017 faldet til 20.835.

Større støtte pr. borger

Puljen til kommuner med faldende folketal skal deles forholdsmæssigt efter tilbagegangen i folketallet, og den er stort set konstant på to mia. kr. om året. Det betyder populært sagt, at værdien af hver person, som folketallet falder med, stiger, når pengene skal fordeles på en mindre tilbagegang.

I 2017 udløste hver mistet borger i folketallet cirka 70.000 kr., mens det i 2018 bliver omkring 95.000 kr.

- Når det samlede antal personer, der indgår i kriteriet, reduceres, så stiger enhedsværdien tilsvarende, sagde projektchef Niels Jørgen Mau, Kora, da DK-Økonomi i februar bragte en artikel om den dramatiske effekt af de ændrede folketal.

Kompleks model giver dramatiske effekter

De komplekse regler i den kommunale udligning betyder, at seks kommuner med et hug mister hele deres støtte på grund af stigende folketal. Det er Ballerup, Odsherred, Vordingborg, Kalundborg, Bogense og Varde kommuner.

 

Forklaringen på det dramatiske tab i eksempelvis Vordingborg Kommunne skal findes i formlen for faldet i folketallet, som er meget kompleks.

Opgørelsen sker over en femårig periode og foretages som summen af nettofald i en kommunes folketal fra et år til det følgende for hvert af årene i perioden 1. januar 2012 til første januar 2017. Derudover er det et krav, at kommunen har haft et samlet fald i folketallet i hele perioden på fem år.

Det er det sidste krav som betyder, at de seks kommuner helt mister deres tilskud i et hug.

19 borgere i Kerteminde giver 25 mio. kr.

I Kerteminde betyder den specielle regel til gengæld, at kommunen ryger ind i puljen og får en gevinst på cirka 25 mio. kr. i 2018.

Ifølge Danmarks Statistik er folketallet i den nordøstfynske kommune faldet med nitten personer fra første januar 2012 til første januar i år svarende til -0,08 pct. Dermed kan kommunen på grund af de indviklede regler få særlig støtte til 261 personer.

Kommunens folketal er kørt op og ned, og da man kun regner årene med fald sammen, så kan et fald på 19 personer udløse tilskud til 261 personer. Det svarer til, at Kerteminde i år får over 1 mio. kr. pr borger, som folketallet er faldet med siden 2012.

Tallet på de nitten skal tages med et lille forbehold, idet ministeriet korrigerer for de personer, som Kerteminde skal betale for, men som har bopæl i andre kommuner.

 


Fakta: Sådan beregner man nedgang i befolkningstallet

Opgørelsen sker over en 5-årig periode og foretages som summen af nettofald i en kommunes folketal fra et år til det følgende for hvert af årene i perioden 2011-2016, hvor kommunen har haft en nedgang i befolkningstallet, og kun hvis kommunen har haft et samlet fald i folketallet

Beregnet årlig nedgang i befolkningstallet over perioden

For kommuner, som ikke har haft et samlet fald i folketallet over den 5-årige periode, men som har haft en nedgang i befolkningen på mere end 0,5 pct. over de seneste 2 år, opgøres nedgangen som summen af de årlige nedgange over den seneste 2-årige periode. Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune har den generelle betalingsforpligtigelse, til folketallet i kommunen. 

Kilde: Kommunal udligning og generelle tilskud 2017, Økonomi- og Indenrigsministeriet.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.