Næste uges statistikker

Ejendomssalg, konkurser, tvangsauktioner, industriproduktion, bilsalg og arbejdsløshed.

3. juli Musik i 2016

Statistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af rettighedsbetalinger for brug af musik til offentlig afspilning og ved mangfoldiggørelse, samt rettighedsindtægter til komponister og udøvende kunstnere.

4. juli Familiernes bilrådighed pr. 1. januar 2016

En opgørelse af nyregistrerede køretøjer fordelt på husholdningernes og erhvervenes forbrug og investeringer. Herudover opgøres brugtvognshandel, bestande og energieffektivitet.

5. juli Ejendomssalg i april 2017

Statistikken er en månedlig opgørelse over salg af enfamiliehuse og ejerlejligheder i almindelig fri handel, opgjort som prisindeks og i antal handler.

6. juli Konkurser i juni 2017

Statistikken belyser udviklingen i antal erklærede konkurser. Antallet af konkurser fordeles efter brancher, geografi, levetid, omsætning og beskæftigelse. Desuden udregnes samlet omsætning, samlet beskæftigelse (tabte job) og gennemsnitlig levetid for konkursramte virksomheder

6. juli Tvangsauktioner i juni 2017

Statistikken er en månedlig opgørelse over antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende, med samme skødehaver inden for de seneste tre måneder.

7. juli Feriehusudlejning i maj 2017

Statistikken belyser udvikling i feriehusudlejning fordelt på bl.a. personovernatninger, udlejningsuger og nationalitet.

7. juli Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. i maj 2017

Statistikken har til formål at vise strukturen og udviklingen i overnatninger på hoteller og feriecentre. De vigtigste variable er: Overnatninger fordelt efter nationalitet og geografisk område, udlejede værelser og antal værelser/lejligheder og sengepladser til rådighed.

7. juli Industriens produktion og omsætning i maj 2017

Industriens produktion og omsætning er en månedlig opgørelse af et produktions- og omsætningsindeks. Statistikken opdeles på 4 branchesektorer og 12 hovedbranchegrupper. Omsætningsindekset opgøres fordelt på et hjemme- og eksportmarked.

7. juli Nyregistrerede motorkøretøjer i juni 2017

Statistikken omfatter først og fremmest nyregistreringer af køretøjer, men også brugtvognshandel, bestande og energieffektivitet indgår i opgørelsen.

7. juli Arbejdsløsheden i maj 2017

Den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) belyser den ledighed, der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre. Den registrerede ledighed består af personer der modtager dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.