Store ændringer i tilskud til kommuner

Der flyttes store udligningsbeløb fra de store og rige bykommuner til landkommunerne. Men en række udkantskommuner med vækst mister dramatiske beløb på grund af, at de ikke mere får tilskud for faldende folketal. Se tallene for alle kommuner her.

 

Der er umiddelbart to store bevægelser i de tal for kommunernes tilskud og udligning for 2018, som Økonomi- og Indenrigsministeriet netop har offentliggjort.

- Den kraftige vækst i det urbane Danmark betyder, at de store bykommuner får mindre i tilskud og dermed skal aflevere mere til landkommunerne.

- En række udkantskommuner med vækst mister store beløb i det særlige kriterie for faldende folketal. Det rammer især en række nordjyske kommuner og udkantskommuner på Sjælland.

DK-Økonomi har udarbejdet en sammenligning baseret på hovedtallene fra ministeriet, som alene indregner: den kommunale udligning, bloktilskud, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud og flygtninge- indvandrerudligningen. Sammenligningen er baseret på samletabel 1 for 2017 og 2018.

Det samlede billede for den enkelte kommune kan derfor ændre sig, når alle tallene for de særlige puljer regnes ind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.