Gentoftes borgmester, Hans Toft, skal næste år aflevere 12.289 kr. fra hver af sine borgere til de fattigere hovedstadskommuner.

Fotograf: (Rune Aarestrup Pedersen/POLFOTO/arkiv)

Hovedstadsudligning: Færre betaler, flere modtager

Nye tal for udligningen i 2018 rykker markant ved balancen i hovedstadsudligningen. Næste år er der kun 14 som betaler, men 20 som modtager. Hver Gentofteborger skal betale 12.289 kr. til de fattige hovedstadskommuner.

Pengestrømmen fra de rigere kommuner til de fattigere i udkanten gælder ikke kun i Danmark. I hovedstaden skal de rigeste kommuner fra primært Whiskey-bæltet nord for København betale markant mere til de fattige vestegnskommuner.

Samtidig går tre kommuner, Vallensbæk, Lejre og Gribskov, fra at være bidragsydere til at blive modtagere. Dermed vælter den hidtidige balance, hvor 17 kommuner betalte og 17 modtog. I 2018 vil der kun være 14 betalende kommuner og 20 modtagende kommuner.

Samtidig med, at der bliver færre kommuner om at betale, så stiger den samlede overførsel mellem de rige og fattige kommuner i hovedstaden fra -2,78 mia. kr. til 2,91 mia. kr.

Hver borger i Gentofte betaler 12.289 kr.

Det er borgerne i Gentofte, som betaler mest til hovedstadsudligningen. Helt præcis skal hver Gentofte-borger i 2018 betale 12.289 kr., hvilket er en stigning på 2.191 kr.

Det er borgerne i Ishøj som får mest. I 2018 kan hver indbygger i vesdtegnskommunen se frem til at modtage 8.432 kr. til kommunekassen fra de mere velhavende medborgere i hovedstaden, hvilket er en stigning på 306 kr.

Hovedstadsudligningen blev indført i 1930'erne for at modvirke store forskelle i serviceniveauet mellem det dengang fattige København og de rige forstadskommuner nord for byen. 

Der har hidtil været entydig opbakning fra de 34 hovedstadskommuner bag hovedstadsudlgningens niveau, men senest har Rudersdals borgmester, Jens Ive, udtalt ønske om ændringer.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.