Steen Christiansen, borgmester i Albertslund, kræver mindre udligning fra hovedstaden til provinsen forud for den kommende reform af udligningen. Her kommer partiformand Mette Frederiksen til at spille en vigtig rolle.

Fotograf: SIGRID NYGAARD/ Information

Hovedstadskommuner skal aflevere yderligere 1,5 mia. kr. til provinsen i 2018

De 34 hovedstadskommuner sætter deres analysefolk på arbejde hen over sommeren. De skal producere materiale til kamp mod den stigende udligning til provinsen, som i 2018 når op på 13,3 mia. kr.

De første analyser fra hovedstadskommunerne viser, at de i 2018 samlet skal aflevere 13,3 mia. kr. i udligning til kommunerne i resten af landet. Det er 1,5 mia. kr. mere end i 2017.

-       Det er stærkt bekymrende, at så store milliardbeløb flyttes fra hovedstadsområdet til dele af landet, som notorisk har højere service og lavere skat end i hovedstadsområdet. Det er også bekymrende, at 1,5 mia. fra det ene år til det andet flyttes. Det stiller urimeligt store krav til den økonomiske omstilling hos en lang række kommuner i hovedstadsområdet, siger Steen Christiansen, der er borgmester i Albertslund Kommune, og talsmand for de 34 hovedstadskommuner i samarbejdet ”Stop Forskelsbehandlingen Nu.

Udtalelsen viser, at tallene for tilskud og udligning i 2018 blot har skærpet konflikten om udligningen forud for den reform af systemet, som er varslet i 2018. Den bagvedliggende årsag er, at den stigende økonomiske polarisering i Danmark slår kraftigt igennem på overførsler fra de rige kommuner til de mindre velstillede kommuner.

Danmark har grundlæggende to udligningssystemer. Landsudligningen på 61 pct., som udligner mellem alle landets kommuner, og hovedstadsudligningen på 27 pct., som udligninger mellem de 34 hovedstadskommuner.

 Hovedstadsudligning stiger mindre

Ifølge de nye tilskudstal steg de rigeste hovedstadskommuners udligning til de mindre velstillede hovedstadskommuner fra 2.780 mio. kr. til 2.911 mio. kr. i 2018 svarende til cirka 4,7 pct.

Hvis man tager udgangspunkt i udregningerne fra hovedstadskommunerne, så svarer stigningen i hovedstadskommunernes betaling til resten af landet via landsudligningen til en vækst på 11,3 pct.

Steen Christiansen oplyser i en pressemeddelelse, at man i samarbejdet ”Stop Forskelsbehandlingen” over sommeren vil analysere tallene dybere og derefter vurdere, hvilke konsekvenser det skal have. I hans øjne er det på ingen måde rimeligt at flytte yderligere milliarder til provinskommuner.

 Tal for skat og service er omstridt

Særligt de seks østjyske kommuner i samarbejdet Rimeligudligning.nu anfægter de tal for skat og service, som hovedstadskommunerne fremlægger.

Der ud over anfægter de østjyske kommune også, at højere samledes skattebetalinger fra familier i hovedstaden har nogen relevans for udligningsdebatten.

-       Naturligvis giver den progressive statsskat anledning til betaling af flere skattekroner i hovedstadsområdet, hvor en større andel af befolkningen har højere indkomster. Det har blot ikke meget med kommunal udligning at gøre, skriver Jørgen Gaarde (A), borgmester i Skanderborg i et debatindlæg her på DK-Økonomi i dag.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.