Udtalelser fra Simon Emil Ammitzbøll viser, at han imødekommer krav fra DF om flere penge til udkantskommunerne. Her ses ministeren sammen med DF's kommunalordfører, Susanne Eilersen.

Fotograf: SOFIA BUSK/Polfoto (arkiv)

Minister vil prioritere land- og yderkommuner ved fordeling af 350 mio. kr.

Regeringen vil prioritere "strukturelle udfordringer i land-og yderkommuner frem for storbyudfordringer", når den i august fordeler 350 mio. kr. fra pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Dermed får DF indrømmelse, som de har kæmpet hårdt for.

Dansk Folkeparti har – som beskrevet her på DK-Økonomi – i de seneste uge presset på for at få flere penge til Udkantsdanmark ved tildelingen af de særlige puljer til kommuner med økonomiske problemer.

Flere kilders oplysninger til DK-Økonomi og en overset udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) peger entydigt på, at regeringen vil imødekomme DF’s krav ved tildelingen af den såkaldte §16 pulje på 350 mio. kr., som kommuner skal søge om senest den tredje august.

-       Når det gælder kommuners økonomiske vilkår, prioriterer vi i år strukturelle udfordringer i land-og yderkommuner frem for storbyudfordringer. I økonomiforhandlingerne med kommunerne har vi afsat en ekstra høj pulje på 350 mio. kr. i 2018 til særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, skriver Simon Emil Ammitzbøll i en hidtil overset passage i et debatindlæg i Lolland-Falster Folketidende den 30. juni.

Det er netop en analyse fra Lolland og Guldborgsund kommuner, som har spillet en central rolle i de drøftelser, som der har været mellem ministeren og Dansk Folkeparti. Da vi her på DK-Økonomi omtalte drøftelserne om puljen refererede vi til de oprindelige beregninger fra Lolland Kommune, som tog udgangspunkt i, at den ændrede fordeling ville ske af den såkaldte §17 pulje.

Det var ikke korrekt, for som de seneste oplysninger viser, har politikerne nok taget udgangspunkt i analysen fra Lolland og Guldborgsund, men de har ikke ønsket at bruge den del af forslaget, som gik på, at det skulle være §17 puljen, som man ændrede fordelingen af.

Paragraf 16 kræver ingen forhandling

Ved at fokusere på §16 puljen kan regeringen aftale fordelingen med Dansk Folkeparti i al stilfærdighed.

Teknisk set har regeringen alene drøftet fordelingen af puljen på 350 mio. kr. for som en kilde siger det, at sikre ”parlamentarisk opbakning til en anden fordeling”.

Forklaringen er, at det er den til enhver tid siddende indenrigsminister, som beslutter fordelingen. Dermed er det teknisk set ikke en forhandling, som vi kaldte det her på DK-Økonomi, men blot en drøftelse, som sikrer at regeringen er enige med sit parlamentariske grundlag.

Paragraf 17 puljen blev i år hævet fra 315 til 350 mio. kr. som led i kommuneforhandlingerne. Med ministerens udtalelser peger alt på, at i hvert fald et par storbykommuner, som fik tilskud sidste år, må se langt efter de ekstra penge i år. Det drejer sig om Fredensborg og Helsingør, der fik henholdsvis 6,1 og 5,0 mio. kr. ved tildeingen sidste år. Der ud over er det uvist, hvor mange kommuner regeringen vil give tilskud efter puljen, for at fokusere på ” strukturelle udfordringer i land-og yderkommuner frem for storbyudfordringer”.

 


Fakta: Her er de to puljer

§ 16 puljen: 

I henhold til udligningslovens § 16 er der en særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Denne pulje blev i forbindelse med kommuneforhandlingerne for 2018 ekstraordinært forhøjet til 350 mio. kr. for 2018. Denne pulje fordeles efter sædvanlig praksis efter ansøgning. Ansøgningsfristen er den 3. august 2017, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding den 30. juni 2017. Økonomi- og Indenrigsministeriet sigter mod at kunne besvare ansøgningerne ultimo august 2017. 

 

§ 17 puljen:

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2017 blev det aftalt at oprette en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. til kommuner med svære økonomiske vilkår. Fordelingen af denne pulje for 2017 fremgår at tabel 16, kolonne 8.

For 2018 udgør denne pulje 305,1 mio. kr. Fordelingen for 2018 fremgår af samletabel 2, kolonne 12 i udmeldingen om tilskud og udligning til kommunerne for 2018.

 Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by. 

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier skal modtage tilskud i det enkelte år.

 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.