Næste uges statistikker

Betalingsbalancen, inflation, landbrugets økonomi, beskæftigede i bygge- og anlæg samt navne er nogle af de forhold, som er i fokus i den kommende uges tal fra Danmarks Statistik.

10. juli Betalingsbalancen over for udlandet i maj 2017

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner, der inden for en given periode foretages mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen opdeles i tre hovedkonti: løbende konto, der viser indtægter og udgifter, kapitalkonto og finansiel konto, der viser, hvorledes et underskud/overskud på løbende konto er finansieret/anvendt. Den løbende konto opdeles i varer, tjenester, løn, formue osv.

10. juli Udenrigshandel med varer i maj 2017

Danmarks import og eksport af varer er fordelt på alle verdens lande og på ca. 10.000 forskellige varer. Statistikken opgøres efter handlens værdi (opgjort i kroner) og normalt også i kilo.

Udenrigshandlen med varer, som kan opdeles i handel med EU-landene (Intrastat) og handel med lande uden for EU (Extrastat).

10. juli Forbruger- og nettoprisindeks i juni 2017

Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af ca. 25.000 priser, der indsamles fra ca. 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Forbrugerprisindekset angiver et mål for den gennemsnitlige prisudvikling på de forbrugsvarer og tjenester, som købes af husholdningerne.

Nettoprisindekset opgøres ekskl. moms og varetilknyttede afgifter og subsidier.

11. juli Regnskabsstatistik for landbrug i 2016

Regnskabsstatistik for jordbrug - landbrug, gartneri og økologi - indeholder detaljeret information om danske landbrugs og gartneriers økonomi. Statistikken er baseret på en stikprøve omfattende ca. 2.100 bedrifter.

13. juli Beskæftigede ved bygge og anlæg i 2. kvartal 2017

Belyser udviklingen inden for omsætning, beskæftigelse og tilbudspriser ved licitation samt ordrebeholdning og produktionsbegrænsninger. Undersøgelsens spørgsmål vedrører både vurdering af faktiske forløb de seneste tre måneder og forventning til udviklingen de kommende tre måneder.

14. juli Færdselsuheld i 2016

Omhandler dræbte og tilskadekomne i trafikken. Opdelt på alder, køn, uheldsart, uheldssituation, transportmiddel og personskade.

14. juli Dagblade og tidsskrifter *

Statistik om dagblade og tidsskrifter omfatter oplagstal for de største magasiner og dagblade. For både dagblade og magasiner gælder det, at oplagstallene er fordelt på hverdage og søndage.

14. juli Fornavne – nyfødte i 2016

Navnestatistikken indeholder en opgørelse over hele befolkningen i Danmark pr. 1. januar fordelt efter fornavn og efternavn samt en opgørelse over nyfødte i et givent år fordelt efter fornavn.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.