Kritik fra rød blok af ADAM-model er ikke med i kommissorium for ny model

Arbejdsgruppe bag ny regnemodel til Finansminisitet skal ifølge kommissoriet ikke arbejde med dynamiske effekter af offentlige investeringer, ulighed og miljøpåvirkninger. Det har ellers været et centralt krav fra især rød blok.

Når syv af landets skarpeste økonomer går i gang med at bygge en nye økonomiske model til ersatning af den nuværende ADAM, skal de ifølge kommissoriet fra regeringen ikke beskæftige sig med dynamiske effekter af offentlige investeringer, afledte effekter på væksten af ændret ulighed eller langsigtede effekter på væksten af miljøpåvirkningen.

Dermed er den kritik, som især er kommet fra Venstrefløjen og til dels fagbevægelsen og Socialdemokratiet af Finansministeriets måde at regne på, ikke med i arbejdet. Derimod nævnes kernepunkterne i regeringens økonomiske politik; dynamiske effekter af skatteændringer og arbejdsudbudsreformer direkte i kommissoriet.

Den nye ADAM-model vil med stor sikkerhed sætte rammerne for den politisk-økonomiske debat i Danmark i de kommende mange år, fordi modellen afgør, hvilke forudsigelser Folketinget får af fra regeringens embedsmænd af nye tiltag.

Kan komme med ad bagdøren

-       Dynamiske effekter af offentlige investeringer, ulighed og miljø, som alle har været nævnt i den politiske debat, er ikke nævnt, siger Niels Fuglsang, analytiker ved Cevea og  Ph D stipendiat ved CBS, der tidligere har arbejdet med kritikken af de økonomiske modeller. Han vil dog ikke udelukke, at dynamiske effekter af offentlige investeringer kommer med så at sige ad bagdøren.

-       Vismændene har nedsat en gruppe, der arbejder med dynamiske effekter af offentlige investeringer, så det går jeg ud fra kommer til at køre parallelt med det her. Hvis Det Økonomiske Råd kan dokumentere, at der findes dynamiske effekter af offentlige investeringer, så har Finansministeriet tidligere sagt, at de ikke har nogen modstand mod at tage dem med, siger Niels Fuglsang.

Det forudser det nye medlem af Det Økonomiske Råd, cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos dog ikke vil ske.

- Finansministeriet lægger op til at den nye model skal bygge på videnskabelighed og empiri. Jeg ser ingen tegn på at den nye ADAM-model skal indregne positive udbudseffekter af offentlige investeringer og højere offentligt forbrug. Det er positivt, da der ikke er videnskabelig belæg herfor, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos

 Skal være bedre til at regne på reformer

Finansministeriet lægger ikke skjul på, at et centralt formål med den nye model er, at den skal være bedre til at regne på effekten af ”økonomiens tilpasning efter en ændring i den økonomiske politik, som eksempelvis øger arbejdsudbud”.

-       Det kunne være forøgelsen af efterlønsalderen, som gennemføres i disse år. Disse såkaldt strukturelle ændringer har gennem de seneste 20-25 år haft stigende betydning i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik, skriver Lars Haagen Pedersen og Mads Kieler, afdelingschefer i Finansministeriet, i en kronik, som du kan læse her på DK-Økonomi.

Hos Cepos vurderer man, at der er tale om markante ændringer af ADAM-modellen:

-       Tilpasningstiden i [den nuværende udgave af] ADAM er meget lang ved fx arbejdsudbudsreformer. Tilpasningen kan tage op til 15 år før det øgede arbejdsudbud er kommet i fuld beskæftigelse. Det er meget længere tid end de 4-5 år som empirien ifølge Finansministeriet peger på. Man må forvente at den nye ADAM vil blive mere udbudsorienteret end i dag. Det er positivt, da det er i overensstemmelse med empirien", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Skal passe bedre til budgetloven

Der ud over skal modellen være bedre til at vurdere de såkaldte strukturelle forhold i økonomien – populært sagt, hvordan underskud, beskæftigelse, vækst og arbejdsløshed ville se ud i en helt neutral konjunktur. Det har fået stigende betydning, fordi budgetloven og EU’s regler for staternes underskud, netop arbejder med, at det strukturelle underskud maksimalt må være 0,5 procent

-       I dag fastlægges skønnet for den strukturelle saldo i de aktuelle år uden for ADAM-modellen. Den nye model skal i højere grad beskrive udviklingen i de strukturelle niveauer i økonomien. Dermed bliver modellen et bedre redskab til fastlæggelsen af finanspolitikken, end ADAM er i dag.

Håb om fælles ejerskab

Arbejdsgruppen er nedsat med deltagelse af Finansministeriet, Økonomiministeriet, Danmarks Statistik og Det Økonomiske Råd (to tidligere overvismænd). Der har de seneste år været situationer, hvor der har været en vis uenighed mellem regeringen og det økonomiske råd om vurderingen af de strukturelle udsigter i økonomien, og derfor vil det være en gevinst for regeringen, hvis der kommer fælles ejerskab til den nye model.

 Modelgruppens bevilling løber i tre år, det vil sige frem til udgangen af 2019, og de foreløbige versioner af modellen skal løbende implementeres, fremgår det af kommissoriet.

 


De skal lede arbejdet

Bestyrelsen for modelgruppen sammensættes af medlemmer af ADAM- og DREAM-gruppens nuværende bestyrelser:

Formand • Torben M. Andersen (Aarhus Universitet)

Øvrig bestyrelse

• Jørgen Elmeskov (Danmarks Statistik)

• Hans Jørgen Whitta-Jakobsen (Københavns Universitet)

• Niels Lynggaard (Nationalbanken)

• Lars Haagen Pedersen (Finansministeriet)

• Mads Kieler (Finansministeriet)

• Martin Ulrik Jensen (Økonomi- og Indenrigsministeriet)

Modelgruppen ledes af DREAM-gruppens forskningschef Peter Stephensen og placeres fysisk hos DREAM-gruppen, men etableres som en selvstændig enhed med øremærket bevilling i tre år. Modelgruppen skal orientere sig med hensyn til udvikling og anvendelse af makroøkonomiske modeller i andre finansministerier såvel i Norden som internationalt, samt sikre bred inddragelse af danske og inter- nationale fagfæller.

 

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.