Borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen (V)

Finansieringsudvalget har inviteret østjyske embedsmænd til møder

Embedsmændene fra rimeligudligning.nu er inviteret til at fremlægge deres analyser af skævheder i udligningen for de centrale embedsmænd i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det sætter ikke mindst hovedstadskommunerne under pres.

De seks østjyske kommuner bag rimeligudligning.nu vandt en vigtig sejr, da de for et par uger siden var til møde med Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll og ministeriets topembedsmand på spørgsmålet om kommunal udligning, afdelingschef Torben Buse.

De seks kommuner fik på mødet en invitation til en række møder på embedsmandsniveau, hvor de østjyske kommuners eksperter får lejlighed til at fremlægge analyser, som påpeger mulige skævheder i den kommunale udligning.

- Vi mødte anerkendelse og forståelse for, at der var lavet et stykke yderst kvalificeret arbejde, som vil indgå i det videre arbejde i ministeriet, og vi blev også indbudt til møder på embedsmandsniveau, hvor embedsmændene kan sidde og gennemgå analyserne på teknisk niveau, siger borgmester Uffe Jensen (V), Odder.

De seks østjyske kommuner i samarbejdet Rimeligudligning.nu er den af de delvist konkurrerende udligningsgrupper, som har investeret mest i omfattende tekniske analyser af udligningssystemet i Danmark, som er udarbejdet af seniorkonsulent Kjeld Gregers.

 Hovedstadskommuner under pres

De aftalte møder på embedsmandsniveau sætter umiddelbart hovedstadskommunerne under pres. Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll har tidligere i et svar til Folketinget reelt afvist relevansen af hovedstadskommunernes vigtigste analyse, der fokuserer på at familiernes rådighedsbeløb i hovedstaden er mindre end i Jylland på grund af de højere boligpriser. Årsagen var, at den kommunale udligning skal sikre nogenlunde ensartede muligheder for at sikre service til borgerne og ikke udligne boligpriserne.

Uffe Jensen vil ikke kommentere det forhold, men siger blot:

- Hvis der er nogen kommuner, der mener, at det som jeg siger er noget sludder, så skal de jo bare spille det ind, som de mener trækker den anden vej, siger han.

Ifølge Uffe Jensen skal alle kommuner være glade for, at det er Finansieringsudvalget, som skal komme med et forslag.

-  Det her skal ikke være en krig mellem kommunerne. Det kan det meget meget let blive. Hvis jeg sidder og siger det her fra vores kommuner, så er der nogle, der vil have det stik modsatte synspunkt. I stedet for at vi går i krig med hinanden - i anførselstegn -, om hvad der skal med og hvad der ikke skal med, så er det bedre, at vi har neutrale og objektive mennesker, der laver de her analyser, og jeg kan ikke finde nogen bedre til det end Økonomi- og Indenrigsministeriet, som jo har den her opgave med finansieringsudvalget i spidsen, siger han.

 Forventer ikke stor omlægning

Der har været en del forvirring om, hvor omfattende en reform af den kommunale udligning, som man skal forvente, at der kommer forslag til ved årets udgang.

Ifølge kommissoriet skal arbejdsgruppen alene se på at indarbejde de nye refusionsomlægninger for syge og ledige samt justere udligningen for flygtninge og indvandrere. Men ministeren har samtidig tilkendegivet, at udvalget kan inddrage alle aspekter i udligningen, hvis det mener, at der er behov for det.

Uffe Jensen forventer dog ikke en meget stor omlægning:

- Jeg tror ikke, at vi gør os noget naivt håb om, at vi får en total venden rundt på den måde, som vi udligner i Danmark. Det er også derfor, at vi forsøger at påpege nogle forhold, hvor vi undrer os over den måde, som man udligner på, siger han.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.