- Det er en fuldstændig grotesk situation, at de falder over Vestegnskommunerne, der har det værst i hele landet, siger Ole Bjørstorp.

Fotograf: (Jacob Ehrbahn/POLFOTO/Arkiv)

Ishøj-borgmester: Samarbejdet i hovedstaden om udligning er meget udfordret

Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, kalder det grotesk, at Jens Ive fra Rudersdal siger, at Vestegnskommunerne får for mange penge i udligning. "Vestegnskommuner har det værst i hele landet," siger Bjørstorp.

-       Internt [blandt hovedstadskommunerne] er vi da meget udfordret, det er der da ingen tvivl om, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) som en reaktion på de udtalelser, som borgmesterkollegaen fra Rudersdal Jens Ive (V) i går kom med her på DK-Økonomi.

Her krævede Jens Ive store ændringer af hovedstadsudligningen, som ifølge et notat fra Rudersdak Kommune vil koste en række af de 17 modtagerkommuner store millionbeløb. Dermed øgedes presset på Vestegnskommunerne, da forslag og analyser fra de seks østjyske kommuner og provinssammenslutningen Bedre Balance også argumenterer for, at Vestegnskommuner bliver favoriseret.

-       Sådan nogle udfald, der kommer fra nogle borgmestre et andet sted i regionen, dem må jeg tage klart afstand fra. Det er en fuldstændig grotesk situation, at de falder over Vestegnskommunerne, der har det værst i hele landet, siger Ole Bjørstorp.

 Vi har prioriteret den nære velfærd

DK-Økonomi kunne i går referere indholdet af en analyse, som Rudersdal har sendt til de øvrige 33 hovedstadskommuner. Analysen påpeger, at Vestegnskommunerne har lavere skat og bruger flere penge på den borgernære service end gennemsnit af kommuner i Danmark.

Men det er ikke som analysen siger, fordi Vestegnskommunerne får for meget i udligning, siger Ishøj-borgmesteren.

-       Det er fordi vi prioriterer de penge vi har vi ind på de velfærdisområder, og det er der mange kommuner der ikke gør. Det er derfor vi ligger højt - det er jo ikke fordi vi har mange penge. Så er der så meget andet, som de andre kommuner bruge penge på, som vi slækker på. Det er jo en prirotering, siger han.

Hvad er det så for områder, som I har prioriteret lavere?

-       Det er på udbygninger og på investeringsområdet, hvor vi først nu er ved at komme med. Det har vi holdt lidt tilbage med, hvor de andre [kommuner] er kørt meget frem med eksempelvis nye rådhuse og hvad man ellers kan finde på, siger Ole Bjørstorp.

 Udlændingeanalyse er forkert

Ud over en justering af kriterierne i udligningen og en ændring af hovestadsudligningen, så er Ishøj også presset af udsigten til den justering af den særlige flygtninge- indvandrerudligning.

En større analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fik i 2014 daværende Økonomi- og Indenrigsminister Magrethe Vestager til at konkludere, at ”resultaterne af analysen peger på, at ordningen bør laves om, så udligningen bliver mindre omfattende end i dag”.

En opdatering af tallene viser, at Ishøj står til at tabe omkring 27 mio. kr. om året, hvis de foreslåede ændringer i rapporter bliver gennemført.

-       Jeg forstår slet ikke den analyse, for jeg ved jo hvad vi har af udgifter i praksis. Vi mangler penge på det område - vi har ikke nogen dobbeltdækning, siger han.

 Forslag om reduceret landsudligning rammer også Ishøj

De 34 hovedstadskommuner vil ifølge deres hjemmeside stopforseklsbehandlingen.nu sænke den såkaldte landsudligning, så der flyttes færre penge fra hovestaden til Jylland.

Beregninger fra Social- og Indenrigsministeriet har imidlertid vist, at det udover provinskommunerne også vil koste især en række Vestegnskommuner dyrt.

-       Den [en sænkning af landsudligningen] er ikke uproblematisk, og derfor vil vi også bede ministeriet se på det, fordi Brøndbuy og Ishøj og Albertslund vil blive hårdt ramt. Men det er noget, som den enkelte kommune må tage op, hvis det bliver på den måde, soger Ole Bjørstoft. HAn fastholder dog ønsket om at redcuere udligningen mellem hovedstaden og provinsen, som Bjørstord kalder ”helt vanvittig”.

 Vil udskyde større ændringer

Ole Bjørstorp håber, at der bliver tale om færrest mulige ændringer i det forslag til ændret udligning, som det såkaldte finansieringsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet skal aflevere til Folketinget inden årsskiftet.

Konkret foreslår Bjørstorp, at man til nytår blot justerer udligningen for den ændrede refusion af udgifter til syge og arbejdsløse ”på en måde, så der ikke er nogen kommuner, der bliver speciel ramt”.

-       Man bør udskyde hele udligningsspørgsmålet til man har mere reeelle analyser på bedding, så det ikke allerede skal træde i kraft i 2018 eller 1019, siger han.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.