Lolland ranker kommuner efter sociale problemer

Lolland Kommune har ud fra de kommunale nøgletal rangeret de danske kommuner efter social belastning. Se her, hvilken gennemsnitlig placering de 98 kommuner får ud fra seks parametre.

Lolland Kommune har udarbejdet en social ranking af de danske kommuner til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.

Opgørelsen er en simpel ranking af de danske kommuner efter de seks sociale parametre, der ifølge kommunen meget direkte giver et billede af den sociale belastning i kommunerne.

Rankingen giver et lidt anderledes billede af de sociale udfordringer i kommunerne end den gængse målestok, det såkaldte sociale indeks, som udregnes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvis man bruger Lollands metode, så bliver de sociale problemer i Udkantsdanmark mere tydelige, mens de store byområder og Midtjylland generelt ligger i den bedste halvdel.

  

 

Bykommunerne ville få færre penge, hvis man brugte Lollands model

Langt de fleste af pengene i den kommunale udligning, som fordeles efter sociale forhold, styres i dag af det såkaldte sociale indeks, der er udregnet på baggrund af en lang række parametre. Et af de mest omdiskuterede er et parameter, som handler om antallet af indbyggere, som bor i almene boliger og private lejligheder, som opfylde nogle bestemte kriterier.

Dette kriterium er omdiskuteret, fordi provinskommunerne lidt forenklet sagt mener, at flere ikke socialt belastede mennesker bor i almene boliger i storbyerne, mens det i provinsen stort set kun er de, som simpelthen ikke kan købe et hus til måske 500.000 kr., som vælger almene boliger. 

Ved at bruge det faktiske antal mennesker på overførslesindkomster frem for de mere indirekte mål i det sociale indeks, så vil bykommunerne nødvendigvis fremstå med færre sociale problemer end i opgørelsen af det sociale indeks end udkantskommunerne.

 

 

 

 

 

 

 

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.